ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์)
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผ่านการตรวจสอบเอกสาร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผ่านการตรวจสอบเอกสาร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์)
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบและข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2565 หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบและข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2565 หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์)
คู่มือการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2565 หลักสูตร 3 ปี(ฮอทไลน์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คู่มือการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2565 หลักสูตร 3 ปี(ฮอทไลน์)